top of page

Amit még érdemes rólunk tudni

Pályázatírás területén a tapasztalatunk 25 évre nyúlik vissza, minden évben több milliárd forint támogatást hívunk le sikeresen önkormányzati és vállalkozói ügyfeleink részére.
 

Projektmenedzsment területén nagy gyakorlattal rendelkezünk önkormányzati és egyházi kivitelezési-beszerzési témák lebonyolítása terén Budapesten és vidéken egyaránt.
 

Stratégiai tervezési témákban jelenleg is több dunántúli nagyvárossal dolgozunk a 2021-27 közötti településfejlesztési ciklushoz kapcsolódó tervezési dokumentumok elkészítésén és a jövőbeni projektjeik összeállításán.
 

Nemzetközi szinten is rendelkezünk pályázatírási, projektmenedzsment és tanulmánykészítési kompetenciákkal, valamint együttműködési tapasztalatokkal.

Referenciáink

Önkormányzati referencialista

 

Pályázatkészítés önkormányzatok számára

 • Márok község, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19)

 • Sárbogárd, Sárszentmiklósi orvosi rendelő energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16)

 • Hosszúhetény belterületi csapadékvíz-elvezetés (TOP-2.1.3-16)

 

Pályázati háttértanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok

 • Megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés barnamezős területek rehabilitációja pályázatokhoz, Komló

 • Megvalósíthatósági tanulmány az EFOP 3.9.2-16 humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben az enyingi járásban

 • Villány Zöld város kialakítása, akcióterületi terv készítése

 

Települési stratégiák

 • Kozármisleny Város Integrált Településfejlesztési Stratégia

 • Sárbogárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

 • Pécs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia és Antiszegregációs terv

 • Szekszárd Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégia

Vállalkozások számára írt pályázatok

Vidékfejlesztési Operatív Program pályázatai

 • VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

 • VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése

 • VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése

 • VP2-4.1.2-16 Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése

 • VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése-Kertészeti gépbeszerzés támogatása

 • VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

 • VP3-4.2.1-4.2.2-18 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

 • VP2-4.1.1-20 Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

 • VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása

 • VP2-4.1.7-21 - Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

 • VP2-4.1.8-21 Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása

 • VP3-4.2.1.3-21 Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása

 • VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

 • VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

 • VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

 • VP6-6.4.1-21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Vidéki turizmus fejlesztése

 • VP6-6.4.1-21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Vidéki turizmus fejlesztése

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázatai

 • GINOP-1.1.1-18 Vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésének támogatása

 • GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

 • GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

 • GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

 • GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

 • GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

 • GINOP-4.1.2-18 - Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

 • GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

 • Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatási program (ÉPÍTŐ)

 • Nemzeti Foglalkoztatási Alap mikro,-kis-és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása elnevezésű központi munkaerőpiaci program

 

Határon átnyúló programok, nemzetközi referenciák

 • Economica Hungarica: A mezőgazdaság és a vidék fenntartásáról és fejlesztésének ösztönzése a magyarlakta területeken

 • Prosperitati Alapítvány pályázatai

 • Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program (Márok Község Önkormányzata, Magyar Máltai Szeretetszolgálat)

 • Beneficiary Light Grant Scheme (https://blighthuhr.eu)

 

Nemzetközi tanulmányok

 • Interreg  Central Europe Refresh: Kreatív helyszínek integrációs stratégiája (partner PBKIK)

 • Study Of the Possibility of Trademark  Creation and Protection by Authorities of the Local Products of the Area Delimited By villány-Orahovica Municipalities (tanulmány a Villány-Orahovica települések által lehatárolt térség helyi termékeiről, és azok közös védjegy megalkotásával történő oltalmazhatóságának lehetőségéről)

 • A Survey of the Hungarian Wood Biomass Market (Dalkia zrt.)

 

Kiemelt projektek

 • Székesfehérvár Európai Kulturális Fővárosa pályázat előkészítő tanulmánya

 • Karmelita Templom és Rendház felújítása – projektmenedzsment

 • Pécs zöld főváros pályázat tanulmány elkészítése, pályázati dokumentáció összeállítása

 

Egyéb munkáink

 • Enyingi járás foglalkoztatási stratégia

 • Baja Város szociális szolgáltatástervezési koncepció

 • Madocsa helyi fejlesztési terv

 • „Itthon Bólyban” tanácsadás

 • A felsőoktatásból lemorzsolódott hallgatók felderítése és az oktatásba történő visszaintegrálásukat segítő programok kidolgozása (PBKIK)

bottom of page