top of page

Lovas létesítmények fejlesztése

VP6-6.4.1.1-22

Megjelent a VP6-6.4.1.1-22 kódszámú "Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Lovas létesítmények fejlesztése" című pályázati felhívás, ötmilliárd forint keretösszeggel.


A felhívás céljai:a vidéki térségekben működő mikrovállalkozások és magánszemélyek induló vagy már működő lovas tevékenységeinek támogatása, kiemelten a lovas létesítmények fejlesztésével.a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése.


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:Első szakasz: 2022. május 4. –2022. május 17.Második szakasz: 2022. május 18. – 2022. május 31.Harmadik szakasz: 2022. június 1. – 2022. június 14.Negyedik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.Ötödik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:​Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:fedett lovarda kialakítása-, létrehozása-, felújítása-, bővítése lovas pályával.​​

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:kiszolgáló egységek kialakítása, felújítása, bővítése pl. raktár, büfé helyiség,szociális helyiségek (pl.: mosdó, öltözők) kialakítása, felújítása, bővítése,vagyonvédelmet célzó beruházások megvalósítása (pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése),a lovas létesítményhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli kiegészítő infrastruktúra (pl.: út, járda, parkoló kialakítása, kertépítés megvalósítása),megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása),tűzivíztározó kiépítése, korszerűsítése, felújítása,a felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment,ingatlan vásárlása.

Támogatást igénylők köre: Vidéki térségekben működő mikrovállalkozás (amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek):székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt.Vidéki térségekben élő magánszemély vagy őstermelő, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:lakóhelye/tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban vidéki térségekben elhelyezkedő településen van;igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban folyamatosan, az Országos Lótenyésztési Információs Rendszerben (OLIR) jegyzett adatok alapján legalább 2 db ló tulajdonosa volt;Mindkét kedvezményezetti kör esetében: őstermelő vagy magánszemély támogatást igénylőnek legkésőbb a projekt megkezdésének időpontjáig egyéni vagy társas vállalkozást kell alapítania, amely tevékenységi köre szerint a projekt keretében létrejövő létesítmény működtetésére irányul. A támogatási kérelemben foglalt projektet a támogatást igénylő vállalkozás, vagy az előzőekben részletezettek szerinti, újonnan alakult vállalkozás valósítja meg.


A támogatás mértéke, összege:​ Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100.000.000 forint​A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:​A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő településenA 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett" járásban lévő településenA 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő" és „komplex programmal fejlesztendő" járásban lévő településen


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: palyazat.gov.hu - lovas pályázat

bottom of page