top of page

Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

GINOP-4.1.5-22

Megjelent a GINOP-4.1.5-22 kódszámú Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére című pályázati felhívás.A felhívás legfőbb célja az energetikai korszerűsítés a vállalkozások épületei hőtechnikai adottságainak javításával (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek korszerűsítésével (megújuló energiaforrás hasznosításával, vagy korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezések használatával), illetve a világítási rendszerek korszerűsítésével, valamint megújuló alapú villamosenergia-termelés révén.


A felhívás célja: Jelen felhívás keretében önállóan támogathatók az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében. DD besorolású, vagy efeletti épületek esetében nem elvárt a legalább egy szintnyi javulás.


A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2022. június 10. 12.00 óráig


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:​Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek: A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan támogathatóak azzal a feltétellel, hogy az energetikai korszerűsítésre kerülő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább egy szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.


A) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentéseII. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítéseIII. Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:


B) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek​I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésreII. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljábólIII. Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergiaellátásáhozIV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre


C) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése


Támogatást igénylők köre: Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:


a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;


b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;


c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.​​


A támogatásintenzitás: ​A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.​​


A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12 milliárd Ft., kérelmek várható száma:  24 - 160 db.


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: palyazat.gov.hu - energetika pályázat

bottom of page