top of page

Borászati gépbeszerzés, technológiafejlesztés pályázható

53/2020. (X. 27.)

A borászati gépbeszerzés támogatási kérelem benyújtására az 53/2020. (X. 27.) AM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról  szóló rendelet szerint az idei évben, 2023. január 15. napjától 2023. február 15. napjáig van lehetőség, kizárólag elektronikus formában a Magyar Államkincstár Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügyfélszolgálat (MVH) felületén keresztül.


A támogatás összege és mértéke


A borászati gépbeszerzés támogatás összege legfeljebb 100 millió Forint, mértéke:

 1. Őstermelő és KKV esetében:

  1. A nettó vételár 50%-a.

  2. Budapest környéki településen (pontos lista az 53/2020. (X.27.) AM rendelet mellékletében olvasható) megvalósuló projekteknél a nettó vételár 40%-a.

 2. Nagyvállalat esetében:

  1. A nettó vételár 25%-a.

  2. Budapest környéki településen megvalósult projekteknél a nettó vételár 20%-a.


Támogatást igénylők köre


A támogatást igénylő borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy vállalkozás lehet aki, vagy amely teljesíti a következő kitételeket:

 1. A támogatási kérelemben és a kifizetési kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában a Vidékfejlesztési Program keretében nem rendelkezik érvényes támogatói okirattal;

 2. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;

 3. Nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

 4. A kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az üzem rendelkezik az üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel, vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;

 5. 2023. február 15-ét megelőzően három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozattal a borászati üzemet véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel.


A borászati gépbeszerzéssel támogatható tevékenységek


 1. Új, első üzembe helyezésű borászati gép beszerzése, valamint új, első üzembe helyezésű technológiai rendszer kialakítása.

 2. Adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftverbeszerzés, valamint hardver- és szoftverfejlesztés.

 3. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, kizárólag üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű borászati gép beszerzése;

 4. Az üzemet szolgáló napelem- vagy napkollektor rendszer beszerzése és üzembe helyezése.


Támogatással kapcsolatos elvárások


A borászati gépbeszerzés támogatás kizárólag olyan új, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez nyújtható, amely a borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével vagy a piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a kérelmező versenyképességének növeléséhez.

bottom of page