top of page

Aktív turizmus fejlesztése

TOP_Plusz-1.1.4

Megjelent a TOP_Plusz-1.1.4 kódszámú Aktív turizmus fejlesztése című pályázati felhívás tervezete helyi önkormányzatok, meghatározott országos sportági szakszövetségek, aktív turizmussal is foglalkozó szövetségek, nemzeti park igazgatóságok, és egyéb szervezetek részére.


A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:​


  • A. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése

  • B. Egy-egy térség komplex aktív turisztikai fejlesztése

  • C. Országos jelentőségű, egyedi aktív- és ökoturisztikai fejlesztések

  • D. Nemzeti parkok, natúrparkok, geoparkok komplex ökoturisztikai infrastrukturális fejlesztései

  • E. Állami tulajdonú kisvasutak, erdei vasutak (kizárólag keskeny nyomtávú) turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése

  • F. Egységes aktív- és ökoturisztikai szolgáltatásfejlesztés


Kik nyújthatnak be pályázatot?​ Főtevékenységtől függően:Helyi önkormányzatok (GFO 321) és társulásaik (GFO 327) Meghatározott országos sportági szakszövetségek (GFO 515 Egyéb, alapító okirat szerint aktív turizmussal is foglalkozó szövetségek (GFO 516, 517) és egyéb, alapító okirat szerint aktív turizmussal is foglalkozó egyesületek (GFO 529, 521) Jogszabály szerint az országos jelentőségű védett természeti területek természetvédelmi kezelésért felelős szervek: nemzeti park igazgatóságok (GFO 312) Többségében állami és önkormányzati tulajdonú, aktív turizmussal foglalkozó nonprofit gazdasági társaságok GFO: 572) Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (GFO 572) Geoparkokat működtető, többségében állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 572) és civil szervezetek (GFO: 529) Natúrparkokat működtető, többségében állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 572) és civil szervezetek (GFO: 529) Védett természeti területek kezelését végző, többségében állami vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok (GFO: 572) és civil szervezetek (GFO: 529), állami tulajdonú erdőgazdaságok (GFO 113,114); Nemzeti park igazgatóságok (GFO 312) MÁV-Start Zrt., GYSEV Zrt. Kisvasutakat üzemeltető alapítványok (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569)​Kizárólag konzorciumban:Térségi fejlesztési tanács (GFO 362), Sportegyesületek (GFO 521), sportszövetségek (GFO: 516), Egyházi jogi személyek (GFO 55); Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) – (GFO144), Állami tulajdonú erdőgazdaságok (GFO 113,114); Országos Vízügyi Főigazgatóság és regionális vízügyi igazgatóságok Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű alábbi GFO kóddal rendelkező civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 517, 521, 529, GFO 563, 565, 569) A megyei Integrált Területi Programokban meghatározott azon városok és várostérségek önkormányzatai (GFO 321), illetve azok többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai (GFO 11, 57), amelyek a Fenntartható Városfejlesztés) keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.


A támogatás mértéke, összege: A felhívás keretében igényelhető támogatás:A-E) főtevékenységek esetén - 200 millió Ft – 5 milliárd Ft / projektF) főtevékenység esetén - Maximum 3 milliárd Ft / projekt Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. Nem állami támogatási kategória esetén: a támogatás maximális mértéke az Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. Csekély összegű állami támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a. Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás eseténa) Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű nyereséget szerezni. ​VAGYb) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget, a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az ésszerű nyereségre is. A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni. ​VAGYc) Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén a támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:​ 63 000 000 000 Ft. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található, amely még nem jelent meg.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.Területspecifikus mellékletek: még nem jelentek meg.


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: palyazat.gov.hu - aktív turizmus fejlesztése

bottom of page