top of page

OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési Pályázat 2022-23

OTP

Az OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázat keretében települési önkormányzatok és önkormányzati konzorciumok vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek a helyi gazdaság élénkítését vagy a fenntarthatóságot célzó fejlesztési terveinek megvalósítására.


A Felhívás célja: Az OTP Bank Nyrt., együttműködve a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével pályázatot ír ki az integrált fejlesztési terveket készítő önkormányzatok számára terveik gazdasági megalapozottsága, finanszírozhatósága, fenntarthatósági szempontú alátámasztása, részletes kidolgozása céljából és a helyi gazdaságfejlesztés jó gyakorlatainak kialakítása érdekében. A pályázat eredményeként a benyújtott települési tervek innovatív és adaptálható üzleti, pénzügyi elemei megvalósításához az OTP Bank egyszeri támogatást nyújt. A felhívás célja a települési fejlesztési tervek fenntarthatósági-finanszírozhatósági feltételeinek megalapozása, kidolgozása, illetve az önkormányzatok és a helyi gazdasági szereplők együttműködésével megvalósítandó, integrált fejlesztési tervek sikeres, jó gyakorlatainak kialakítása és az Európai Uniós (TOP Plusz) források megszerzéséhez szükséges települési tervek pénzügyi alátámasztása.


A pályázat benyújtásának határideje:​A pályázatot 2022. szeptember 1. és 2023. február 24. között, kizárólag online, a weboldalon lehet benyújtani. A pályázatok beadására hat hónap áll rendelkezésre, amelyek végső beküldési határideje: 2023. február 24. napja (23:59).


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:​ Pályázatot a pályázati céloknak megfelelő feladatokra az alábbi kategóriákban lehet benyújtani: I. kategória: Fenntartható közösség Pályázhatnak olyan projektelemekkel, amelyeknek kiadáscsökkentő, és/vagy bevételt termelő tulajdonságokkal kell rendelkeznie, és amelyek a közép-és hosszú távú környezeti és gazdasági fenntarthatóságot biztosítják a település egésze számára. Itt mutathatják be energiahatékonysági, racionalizációs, vagy a körforgásos gazdaságot erősítő elképzeléseiket. Lakosságmegőrző-bővítő beavatkozások is támogathatóak, amelyek bizonyítottan javítják a helyi lakosság életminőségét, a település lakosság-megtartó képességét. Előnyben részesíthetőek a település közvetlen térségi környezetére is kiható programok és tervek. A kategóriában adható díjak a tervek kulcselemeinek megvalósításához nyújtanak működési és/vagy beruházási hozzájárulást. II. kategória: Fejlődő helyi gazdaság Benyújthatóak azok a települési tervek, amelyek a helyi gazdasági szereplők – beleértve az önkormányzatot, gazdasági társaságait és intézményeit is - üzleti potenciáljának, kapacitásainak, értékesítési lehetőségeinek növelését, javítását szolgálják. Pályázhatnak hagyományos és innovatív eszközökkel, mint például ipari parkok, inkubátorházak, szolgáltató-és értékesítési közösségek, helyi termelői piacok stb. A kategóriában adható díjak az egyes tervelemek megvalósításához nyújtanak egyszeri beruházási célú támogatást.

Támogatást igénylők köre:A felhívásra kérelmet nyújthatnak be a városi és nagyközségi jogállású települések önkormányzatai, vagy az önkormányzat részvételével alakított helyi konzorciumok, melyeknek tagjai lehetnek vállalkozások, intézmények és akár civil szervezetek is. A konzorciumban induló pályázókat az önkormányzat képviselheti a pályázaton. Az indulásnak nem feltétele, hogy a pályázó az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját.


A támogatás mértéke, összege: A nyertes pályázók utófinanszírozás útján vissza nem térítendő támogatást kapnak díjazásként. A pályázaton támogatást szerző nyertes pályázóknak vállalniuk kell, hogy 2023. november 30. napjáig a megpályázott projektet, illetve a kapcsolódó vállalt fejlesztési tervet a helyben szokásos módon az önkormányzat saját tervei közé felveszi és ezt dokumentumokkal igazolja. Vállalják továbbá, hogy 2023. december 8. napjáig elszámolnak a kapott támogatással – illetve az esetleges saját forrással –, a pályázat kiírójához írásban eljuttatott összefoglalóban a nevükre kiállított és a kiíróhoz igazoltan beérkezett számlák alapján.A pályázat kiírója a fenti két kategória mindegyikében külön-külön (összesen tizenkettő kiosztható díj) az alábbi helyezéseket és díjazásokat hirdeti meg bruttó 25-25 millió Ft (összesen bruttó 50 millió Ft) értékben: 


I. helyezés:   8 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként


II. helyezés:  6 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg) – kategóriánként


III. helyezés: 4 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) – kategóriánként


IV. helyezés: 3 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) – kategóriánként


V. helyezés:  2 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) – kategóriánként 


Különdíj: 2 000 000 Ft bruttó támogatási összeg) – kategóriánként

A teljes pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: OTP helyi gazdaságfejlesztés

bottom of page