top of page

Helyi gazdaságfejlesztés

TOP PLUSZ-1.1.1-21

Megjelent a TOP PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés című pályázat. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A pályázati felhívás értelmében 42,93 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre a helyi gazdaság fejlesztésére.


A projekt keretében támogatható tevékenységek:A. Ipari parkok, iparterületek fejlesztéseB. Inkubátorházak fejlesztéseC. Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:​A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.A területspecifikus mellékletek, amelyek az adott megyére vonatkozó speciális feltételeket és a pályázat beadási határidőket tartalmazzák, az alábbi linken, az oldal alján a "Segédletek"-re kattintva érhetők el: Területspecifikus mellékletek


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: ​Önállóan támogatható tevékenységek:


A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztéseI. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése (meglévő, címmel rendelkező parkok esetében)II. Többségi önkormányzati és állami tulajdonban lévő Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások


B) Inkubátorházak fejlesztése


​C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatásaI. Helyi termelők, helyi termékek piacra jutásának támogatásaII. Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatásaIII. Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel

​​

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:


a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.3. fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.


b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.4. fejezetében az azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján.


c) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns, jelen Felhívás 2.4. fejezetében az energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó feltételek alapján.


d) Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum alapján.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:a) Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a megújuló energiaforrások részarány-növelése, megújuló energiaforrások használata (pl.: napkollektorok, fotovoltaikus napelemek) az épületek gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében, amelyet a 2.4. pontban szereplő energiahatékonysági elvárások mentén kell megoldani (kivéve raktárak, üzemcsarnokok).b) A főtevékenységhez kapcsolódó szükséges eszközök, berendezések beszerzése.c) Barnamezős területek kármentesítése.d) Infokommunikációs technológia-fejlesztés.e) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése, valamint kerékpártároló kialakítása.f) ITS vagy Településfejlesztési Terv (ITS-sel egyenértékű integrált, területi alapú, fenntartható fejlesztést szolgáló stratégiai dokumentum) elkészítése, felülvizsgálata, módosítása.

Támogatást igénylők köre: Főtevékenységhez kapcsolódóan: helyi önkormányzat (GFO 321),  helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322),  helyi önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),  helyi önkormányzatok társulása (GFO 327),  területfejlesztési önkormányzati társulás (GFO 328),  többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57),továbbá a 3 főtevékenység közül csak bizonyosak esetében: egyéb, többségi önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 599, GFO 699),  Magyar Közút Nonprofit Zrt. (GFO 57).Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a projektmenedzsment tevékenységek megvalósítására. Megyei önkormányzat (GFO 321),  Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325),  Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.


A támogatás mértéke, összege:Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható, amelyek megyénként az alábbi linken, az oldal alján a "Segédletek"-re kattintva érhetők el: Területspecifikus mellékletek

A támogatás maximális mértéke:​A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: palyazat.gov.hu - helyi gazdaságfejlesztés

bottom of page