top of page

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

TOP_PLUSZ-3.3.2-21

Megjelent a TOP PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívás. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretösszege: 58 170 800 000 Forint. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.


A felhívás céljai:A jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében egészségügyi alapellátás, járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi ellátás, valamint szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése.


A támogatás mértéke:Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek:A) Egészségügyi alapellátás (közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás, alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás, védőnői szolgálat) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), 2) átalakítás, 3) bővítés, 4) új épület építése, 5) ingatlankiváltás, 6) funkciójukat vesztett épületek hasznosítása, funkcióváltás. A Felhívás keretében kizárólag meglévő, működő praxisok és védőnői szolgálatok fejlesztése támogatható. B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás (közfinanszírozott, önálló járóbeteg szakellátás keretében működő önkormányzati fenntartású szakrendelők) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), 2) átalakítás, 3) bővítés, 4) ingatlanvásárlás kizárólag a meglévő épület bővítéséhez kapcsolódóan. C) Prehospitális sürgősségi ellátás (100%-ban önkormányzati vagy önkormányzati társulás tulajdonában lévő mentőállomások épületeinek) infrastruktúra fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), 2) átalakítás, 3) indokolt esetben bővítés. D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, melynek keretén belül támogatható:D1) Infrastruktúra fejlesztés, beleértve: 1) már működő ellátások fejlesztését (kivéve: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén), 2) férőhelyek bővítését (kivéve: házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén), 3) új szolgáltatások létrehozását (kivéve: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén), 4) főzőkonyha, tálaló vagy melegítő konyha fejlesztését. Családok átmeneti otthona esetén krízisközpont, félutasház-szolgáltatás és titkos menedékház fejlesztése nem támogatott.D2) Eszközbeszerzés, ezen belül támogatható: 1) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT infrastruktúrához kapcsolódó eszközöket is), 2) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése, 3) járműbeszerzés. Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


Támogatást igénylők köre: A) Egészségügyi alapellátás fejlesztése esetén:1) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 311, 312); 2) Helyi önkormányzat (GFO 321); 3) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327); 4) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322); 5) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576); 6) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560; 563, 565, 569); 7) Közalapítvány (GFO 561); 8) Egyházi jogi személy (GFO 55); 9) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 591, 599).B) Egészségügyi járóbeteg szakellátás esetén:1) Helyi önkormányzat (GFO 321); 2) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327); 3) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322); 4) Helyi önkormányzat/helyi önkormányzatok társulása által létrehozott gazdasági társaság, amelyben az önkormányzat/társulás többségi tulajdonrésszel rendelkezik (GFO 11, 572, 573, 575, 576).C) Prehospitális sürgősségi ellátások esetén: Helyi önkormányzat (GFO 321); Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327).D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások esetén:A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be, az intézmények fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak: 1) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321; 327); 2) Helyi és országos nemzetiségi önkormányzatok és társulásai (GFO 351; 353; 371; 373); 3) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság (GFO 11); 4) Egyházi jogi személy (GFO 55); 5) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 560; 563, 565, 569); 6) Közalapítvány (GFO 561); 7) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; 599). Az A), B), C, D) főtevékenységhez kapcsolódóan önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet a projektelőkészítés, projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr és kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása tevékenységek megvalósítására az alábbi szervezetek: a) megyei önkormányzat (GFO 321), b) önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325), c) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik, d) vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.

A támogatás mértéke, összege:​ Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-332-21-helyi-egszsggyi-s-szocilis-infrastruktra-fejlesztse-1

bottom of page