top of page

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

TOP_PLUSZ-2.1.1-21

Megjelent a TOP PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretösszege: 91.052.904.000 Forint. A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság lehet.


A felhívás céljai:Utólagos hőszigetelés, vízszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, napkollektorok telepítése, hőszivattyús rendszer kiépítése, világítás korszerűsítés, okos hálózatok kiépítése, energiaközösségek létrehozása.


A támogatás mértéke:Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: Önállóan támogatható tevékenységek: Többségi önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a megyei önkormányzat (GFO 321) kisebbségi tulajdonában álló épületek, amelyek tekintetében egyúttal az állam a további (többségi) tulajdonos vonatkozásában:


1. Épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által,


2. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,


3. Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése,


4. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása,


5. Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése,


6. Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó, meglévő helyi közösségi fűtőműre vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése,


7. Megyei önkormányzati konzorciumvezetői szinten összefogott és koordinált, a helyi önkormányzati konzorciumi tagok Fenntartható Energia Akciótervének (SEAP) felülvizsgálata illetve átdolgozása Fenntartható Energia és Klíma Akciótervvé (SECAP) vagy a saját SECAP-juk kidolgozása és/vagy a megye területén működő Helyi Fejlesztési Stratégiával rendelkező vidékfejlesztési közösségek SECAP-jainak összefogása,


8. Városok energiahatékonyságának növelése érdekében okos hálózat (smart grid) és okos mérés (smart metering) rendszer létrehozása,


9. Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, korszerűsítése. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:


1. Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,


2. Napkollektorok telepítése és hőközlő rendszerre kötése,


3. Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése,


4. Fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó, meglévő helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése. A felhívás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. 1., 2.1.1. 2., 2.1.1. 3., 2.1.1. 4., 2.1.1. 5., 2.1.1. 6., 2.1.1. 9. pont szerinti tevékenység valamelyikével együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: 


5. Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése,


6. Központi szellőző- és légkondicionáló rendszerek korszerűsítése Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


Támogatást igénylők köre: A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:


a) Helyi önkormányzatok (GFO 321)


b) Megyei önkormányzat (GFO 321)


c) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)


d) Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);


e) Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)


f) Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576)A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság lehet. Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:


g) Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325) h) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572; 573; 575; 576; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik i) Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy helyi önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes feltételek a Felhívásban szerepelnek!


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.


A támogatás mértéke, összege:​ Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében olvasható. A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a.

A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok:Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: https://www.palyazat.gov.hu/top-plusz-211-21

bottom of page