top of page

Élhető települések

TOP Plusz 1.2.1-21

Megjelent a TOP PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című pályázati felhívás tervezete. Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázat keretösszege: 246 727 289 000 Forint. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Konzorciumvezető kizárólag helyi önkormányzat vagy a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság lehet.


Támogatható tevékenységek:​I. Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)II. Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéseIII. Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztésekIV. Fenntartható közlekedésfejlesztésV. Hulladékkezelés, kármentesítés


A támogatási kérelem benyújtásának határideje:A kérelem benyújtási határideje a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.A területspecifikus mellékletek, amelyek az adott megyére vonatkozó speciális feltételeket és a pályázat beadási határidőket tartalmazzák, az alábbi linken, az oldal alján a "Segédletek"-re kattintva érhetők el: Területspecifikus mellékletek


A Felhívás céljai: 1.) integrált módon támogatni olyan infrastruktúra-fejlesztéseket, melyek a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a települések általános környezeti állapotát is javítják. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A felhívás komplex módon képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását és a barnamezős területek újrahasznosítását, az elérhetőség és települési klíma javítását. 2.) a települések integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének növelése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek integrált szemléletű kezelése, a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek  rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. Előnyt élveznek a természet alapú megoldások, a környezet, talaj és vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése.

Érdekel a teljes ügyintézé

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:​


A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)I. Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója az integráltcsapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésévelII. Belterület védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók integrált szemléletben történő fejlesztése, rekonstrukciójaIII. Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák)IV. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója


B) Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztéseI. Önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság tulajdonú, közhasználatú zöldterületek és zöldfelületek rekonstrukciója, kialakítása, építése​​


C) Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztésekI. Gazdaságélénkítő tevékenységekII. Közösségi célú tevékenységekIII. IKT és okos település fejlesztések


D) Fenntartható közlekedésfejlesztésI. Kerékpárosbarát fejlesztésekII. Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítésIII. Közúti közösségi közlekedés


E) Hulladékkezelés, kármentesítésI. 100%-ban önkormányzati tulajdonú, települési szilárd hulladéklerakók kármentesítéseII. Illegális hulladéklerakók felszámolásaIII. 100%-ban önkormányzati tulajdonú barnamezős területek kármentesítéseIV. Települési zöldhulladék hasznosítása


Támogatást igénylők köre: Helyi (települési) önkormányzatok (GFO 321) és többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok (GFO 11, 57) konzorciumban az 1.1 pontban felsorolt támogatást igénylői körrel.


A támogatás mértéke, összege: Megyénként eltérő minimum és maximum támogatási összeg lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint. Területspecifikus mellékletek: Területspecifikus mellékletek


A teljes pályázati felhívás tervezete és a kapcsolódó dokumentumok: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti pályázati összefoglaló nem teljeskörű, továbbá annak tartalma a pályázati kiíró szervezet döntésének függvényében bármikor változhat! A pályzati felhívás tervezetének és a kapcsolódó dokumentumoknak az aktuális változatai a következő hivatalos linkre kattintva tekinthetők meg: palyazat.gov.hu - élhető települések

bottom of page